Το Galaxy BOWLING διαθέτει 12 σύγχρονους διάδρομους bowling – white & blue lights

Bowling academy – Μάθε απο τους καλύτερους

Red pin – Ειδικές τιμές κάθε Τρίτη και Πέμπτη