Το Galaxy BOWLING διαθέτει 12 σύγχρονους διάδρομους bowling